De vanligaste frågorna om tillbyggnad i Sollentuna

Vad räknas som tillbyggnad?

Som tillbyggnad räknas alla åtgärder som ökar en byggnads volym, oavsett i vilken riktning volymen ökas. 

Är ett uterum en tillbyggnad?

Om uterummet byggs i anslutning till ditt hus räknas det som en tillbyggnad. Ett fristående uterum räknas som en nybyggnad.

Är en altan en tillbyggnad?

En altan räknas ofta, men inte alltid, som en tillbyggnad. Kontakta din kommun för att få veta vad som gäller.

Är ett garage en tillbyggnad?

Ett garage som byggs så att det sitter ihop med bostadshuset räknas som en tillbyggnad. 

Vad kostar bygglovet för en tillbyggnad?

Priset varierar mellan olika kommuner. Generellt kostar det mer att ansöka om bygglov, men även en bygganmälan kostar pengar.

Hur stor tillbyggnad får jag göra utan bygglov?

Du får göra en tillbyggnad på maximalt 15 kvadratmeter utan att söka bygglov. Du måste dock göra en bygganmälan även i detta fall, och invänta besked innan du kan sätta igång med arbetet.

{“@context”:”https://schema.org”,”@type”:”FAQPage”,”mainEntity”:[{“@type”:”Question”,”name”:”Vad räknas som tillbyggnad?”,”acceptedAnswer”:{“@type”:”Answer”,”text”:”Som tillbyggnad räknas alla åtgärder som ökar en byggnads volym, oavsett i vilken riktning volymen ökas. “}},{“@type”:”Question”,”name”:”Är ett uterum en tillbyggnad?”,”acceptedAnswer”:{“@type”:”Answer”,”text”:”Om uterummet byggs i anslutning till ditt hus räknas det som en tillbyggnad. Ett fristående uterum räknas som en nybyggnad.”}},{“@type”:”Question”,”name”:”Är en altan en tillbyggnad?”,”acceptedAnswer”:{“@type”:”Answer”,”text”:”En altan räknas ofta, men inte alltid, som en tillbyggnad. Kontakta din kommun för att få veta vad som gäller.”}},{“@type”:”Question”,”name”:”Är ett garage en tillbyggnad?”,”acceptedAnswer”:{“@type”:”Answer”,”text”:”Ett garage som byggs så att det sitter ihop med bostadshuset räknas som en tillbyggnad. “}},{“@type”:”Question”,”name”:”Vad kostar bygglovet för en tillbyggnad?”,”acceptedAnswer”:{“@type”:”Answer”,”text”:”Priset varierar mellan olika kommuner. Generellt kostar det mer att ansöka om bygglov, men även en bygganmälan kostar pengar.”}},{“@type”:”Question”,”name”:”Hur stor tillbyggnad får jag göra utan bygglov?”,”acceptedAnswer”:{“@type”:”Answer”,”text”:”Du får göra en tillbyggnad på maximalt 15 kvadratmeter utan att söka bygglov. Du måste dock göra en bygganmälan även i detta fall, och invänta besked innan du kan sätta igång med arbetet.”}}]}